Hakofyt Plus – vyberte si

pre poľnohospodárov a veľkopestovateľov používajúcich Hakofyt na veľkých plochách, často v kombinácii s inými postrekmi za použitia postrekovacích mechanizmov.


pre záhradkárov a malopestovateľov používajúcich Hakofyt doma, v záhradkách, sadoch či skleníkoch, formou postreku na list alebo zálievkou ku koreňom.


mail