Princíp účinku hnojív Hakofyt

malo aj veľkopestovatelia

Presne vyvážený pomer živín

Účinok hnojív Hakofyt je založený na využití jedného z hlavných princípov výživy, ktorý je známy ako Liebigov zákon minima. Jeho podstatou je to, že aj napriek tomu, že rastlina môže mať väčšinu živín v prebytku, jej rast bude obmedzovaný tou zložkou, ktorá je pre ňu nedostatočná.

Cieľom vývoja hnojív Hakofyt bola preto snaha o zabezpečenie čo najkomplexnejšej výživy rastlín. Aj z tohto dôvodu hnojivá Hakofyt, okrem základných makroprvkov v optimálnych pomeroch – dusík, fosfor, draslík, síra a horčík, obsahujú komplex dôležitých mikroelementov – najmä železo, zinok, mangán, meď, bór a molybdén, ktoré sú nenahraditeľné pre zdravý a kvalitný život rastlín.

Liebigov zákon minima - vplyv živín dodaných Hakofytom


Prídavné látky prírodného pôvodu zvyšujúce vitalitu rastlín

Účinok optimálnej kombinácie živín je navyše znásobený prítomnosťou humínových látok, esenciálnych aminokyselín, sacharidov a stimulátorov rastu, ktoré:

  • pomáhajú tvorbe koreňového systému, tkanív i plodiacich funkcií
  • uľahčujú príjem živín,
  • podporujú proces fotosyntézy,
  • zlepšujú metabolizmus rastlín

Zvýšená odolnosť nepriaznivým vplyvom prostredia = zníženie nákladov

Vitálne rastliny s dostatkom živín majú vynikajúce predpoklady zdravého vývinu, a to aj za nepriaznivých podmienok. Rastliny sa vyznačujú:

  • vyššou odolnosťou voči stresovým faktorom vyplývajúcim z nepriaznivých klimatických pomerov (chlad, resp. sucho)
  • posilnením ich imunitného systému a rezistencie voči chorobám

Využívanie hnojív Hakofyt má preukázaný repelentný účinok (napr. u kohútika na obilninách a vošiek na olejninách) a fungicídny účinok. A teda okrem zvýšenia výnosov i kvality úrody použitie Hakofytu zároveň vedie k zníženiu nákladov na rôzne doplnkové formy hnojenia a na prípravky na ochranu rastlín. Pestovateľské pokusy naznačujú, že práve za nepriaznivých podmienok je účinok Hakofytu na zvýšenie úrody najvýraznejší.


Vyššia kvalita plodín a šetrnosť k životnému prostrediu

Princíp fungovania hnojív Hakofyt spočíva v tom, že sa jeho zložky vzájomne dopĺňajú, čím sa synergicky podporuje ich účinok. Aj preto je účinnosť týchto hnojív zabezpečovaná nie kvantitou ich jednotlivých komponentov, ale ich unikátnym komplexným previazaním. Tým sa docieli:

  • optimalizácia ich využitia
  • zníženie rizika ich predávkovania
  • zabránenie kontaminácii pôdy prebytkom chemických látok, ktoré rastliny nedokážu spotrebovať.

Výsledkom je vyššia kvalita pestovaných plodín a zníženie ekologickej záťaže.

Účinok Hakofytu ako synergia jeho zložiek

Ak máte záujem o podrobnejší úvod do problematiky výživy kultúrnych rastlín a náš príspevok k jej riešeniu, prečítajte si článok Ing. Igora Koziaka Hakofyt riešenie problému výživy rastlín súčasného poľnohospodárstva.


Vysoká návratnosť investícií

Pestovateľské pokusy naznačujú, že hodnota rozdielu úrody spôsobeného ošetrením Hakofytom mnohonásobne prevyšuje investície do nákupu Hakofytu. Navyše Hakofyt sa obvykle aplikuje zároveň s inými postrekmi (napr. fungicídmi), čím sa minimalizuje zvýšenie nákladov na aplikáciu Hakofytu. Pre ilustráciu uvádzame výpočet založený na výsledkoch pestovateľského pokusu so zemiakmi, kde bolo vykonané porovnanie úrody porastov ošetrených a neošetrených Hakofytom Plus:


InvestíciaZisk
Údaje na 1 ha postreku
4 postreky Hakofytu Plus, spolu 37 l/ha (plus zmáčadlo)
Rozdiel úrody tržných hľúz oproti neošetrenému porastu: 8.4 t/ha
Prepočet na 1 liter Hakofytu1 liter Hakofytu Plus v postrekuZvýšenie úrody tržných hľúz (zaokrúhlené nadol): 200 kg

mail