Produkty Hakofyt – prehľad

pre poľnohospodárov a veľkopestovateľov používajúcich Hakofyt na veľkých plochách, často v kombinácii s inými postrekmi za použitia postrekovacích mechanizmov.

  • Hakofyt Plus – univerzálne hnojivo
  • Hakofyt B – zvýšený obsah bóru, draslíka a fosforu
  • Hakofyt Extra – viac dusíka
  • Hakofyt Max – najvyšší obsah dusíka a zinku

pre záhradkárov a malopestovateľov používajúcich Hakofyt doma, v záhradkách, sadoch či skleníkoch, formou postreku na list alebo zálievkou ku koreňom.

  • Hakofyt Plus – univerzálne hnojivo
  • Hakofyt B kvety
  • Hakofyt B chryzantémy
  • Hakofyt B vinič
  • Hakofyt B citrusy
  • Hakofyt Max tráva

mail