Produkty Hakofyt – prehľad

pre poľnohospodárov a veľkopestovateľov používajúcich Hakofyt na veľkých plochách, často v kombinácii s inými postrekmi za použitia postrekovacích mechanizmov.

 • Hakofyt Plus – univerzálne hnojivo
 • Hakofyt B – zvýšený obsah bóru, draslíka a fosforu
 • Hakofyt Extra – viac dusíka
 • Hakofyt Max – najvyšší obsah dusíka a zinku

pre záhradkárov a malopestovateľov používajúcich Hakofyt doma, v záhradkách, sadoch či skleníkoch, formou postreku na list alebo zálievkou ku koreňom.

 • Hakofyt Plus – univerzálne hnojivo
 • Hakofyt Plus štart
 • Hakofyt Max tráva
 • Hakofyt B
 • Hakofyt B chryzantémy
 • Hakofyt B dreviny
 • Hakofyt B vinič
 • Hakofyt B citrusy

mail