Hakofyt B

veľkopestovatelia


Hakofyt B je v porovnaní so základnou receptúrou Hakofytu charakterizovaný najmä zvýšeným obsahom bóru, draslíka a fosforu. Je vhodným doplnkom výživy rastlín po predchádzajúcej aplikácii iných hnojív radu Hakofyt. Udržuje rastliny v stabilnej kondícii aj v čase nepriaznivého počasia (napr. sucho, či chlad) a pomáha ich rýchlej regenerácii napr. po mechanickom poškodení (napr. po ľadovci, chorobách, či škodcoch). Je vhodný na hnojenie olejnín (najmä repka a slnečnica), obilnín, okopanín, zeleniny, ovocných a okrasných drevín, kríkov a kvetov. Výborné výsledky sú zaznamenané u pestovateľov viniča, ktorým dáva vysoké úrody kvalitného hrozna.
b-foto


mail