Hakofyt Extra

veľkopestovatelia


Hakofyt Extra má vyšší obsah dusíka (12%). Spolu s ďalším zložkami, ktoré sú v ňom obsiahuté pomáha riešiť bilanciu dusíka zapríčinenú nepriaznivým klimatickými pomermi (napr. extrémnymi zrážkami, či výrazným suchom). Je vhodný na hnojenie rastlín náročnejších na spotrebu dusíka, ako napr. obilniny a olejniny a jeho použitie pomáha zlepšovať ich potravinárske parametre (napr. u sladovníckeho jačmeňa). Pri jesennom postreku ozimín stimuluje rast ich koreňového systému, zvyšuje odolnosť proti vymrznutiupozitívne ovplyvňuje nástup jarnej vegetácie.

extra - fotomail