Hakofyt Max

veľkopestovatelia


Hakofyt Max má najvyšší obsah dusíka (17,5%) a zinku. Spôsob jeho zloženia, podobne ako u ostatných hnojív radu Hakofyt, zaisťuje ľahký príjem a rýchle spracovanie živín. Podporuje rast silného koreňového systému, kvalitné odnožovanie a pevnosť tela rastlín, čím zvyšuje ich odolnosť proti poľahnutiu a klimatickému stresu. Je vhodný najmä pre rastliny náročné na vyššiu spotrebu dusíka, zinku a bóru (napr. obilniny a olejniny), resp. do podmienok, keď je v pôde akútny nedostatok týchto živín, alebo ak je ich prístup do rastlín sťažený (napr. nevhodnou pôdnou reakciou).mail