Účinok Hakofytu B na cukrovú repu poškodenú ľadovcom

velkopestovatelia

Poloha: Šoporňa, AGRICOLA šoporňa s.r.o., pri št. ceste do Šale.

APLIKÁCIA: cukrová repa

Na list 2 x s odstupom 14 dní a 1 x po 21 dňoch.

Koncentrácia: 1,0% roztok bez zmáčadla, 3 x 10 l/ha.

Príprava pôdy: štandardná, slabé dohnojenie N cca 50 kg/ha vo forme NPK.

Iné ošetrenie: Bez zmáčadla, insekticíd v 1. postreku, herbicíd v 2. postreku.

VLAHOVÉ A KLIMATICKÉ PODMIENKY

Jar a leto 2003 boli výnimočne suché s úhrnom zrážok výrazne pod normál. Porast nebol zavlažovaný.

Začiatkom mája bol porast zničený ľadovcom. Plocha listov bola poškodená na 40%. Plocha bola určená na sejbu náhradnej plodiny.

Pokus bol preverený v extrémnych podmienkach s dôrazom na sledovanie hraničných možností prípravku Hakofyt B.

PRIEBEH POKUSU

10 dní po prvom ošetrení bola viditeľná regenerácia porastu. Buľva vyhnala množstvo nových listov a staršie boli výrazne posilnené. Rany od ľadovca boli ohraničené. Polámané listy napriek ťažkému poškodeniu vegetovali ďalej, čím sa udržala dostatočná listová plocha potrebná pre zachovanie kontinuity rastu. Bolo rozhodnuté o pokračovaní pokusu.

Po uskutočnení 14 dní po 2. postreku porast regeneroval do podoby, keď vzrastom predstihol ľadovcom nepoškodené parcely.

V prvej dekáde júla 2003 bola priemerná hmotnosť buľvy 1,2kg.

Po treťom postreku bol zistený výrazný rozdiel medzi ošetreným porastom a nepoškodeným neošetreným porastom na iných parcelách v prospech ošetrených plôch.

Porast repy ošetrený Hakofytom

VÝSLEDKY:

U ošetreného porastu sme dosiahli v priemere o 14% vyšší objem úrody v porovnaní s neošetreným porastom. Cukornatosť o 1,4% vyššia ako u neošetreného porastu (15,7).

Porovnanie ošetrenéo a neošetreného porastu repy

 

mail