Vplyv Hakofytu Plus na úrodu zemiakov

malo aj veľkopestovatelia

PESTOVATEĽSKÝ POKUS: Zemiaky

Zakvitnuté zemiaky

Odroda: Marabel, hľuzy namorené proti koreňomoru ľuľkovému

Použité herbicídy: Sencor 70 WP 0,50kg/ha, Pantera 2,2kg/ha postemergentne

Výživa: Predplodina: obilnina (výskyt pýru)

Aplikácia pevných priemyselných hnojív


pred výsadbou kombinované NPK 200 kg/ha
po vzídení liadok amónny100 kg/ha

(dávka čistého N predstavovala spolu iba 60 kg/ha)

Aplikácia Hakofytu

Aplikácia prípravku listovej výživy HAKOFYT plus súčasne s každým fungicídnym ošetrením 3 krát v dávke 10l/ha a 1 krát 7l/ha a s použitím zmáčadla. Dávka postrekovej látky bola z dôvodu zabezpečenia dostatočného zmáčania rastlín 450-500l/ha (istejšia fungicídna účinnosť)

Vyorané zemiaky

Dosiahnutá úroda tržných hľúz nad 40 mm


Neošetrená kontrola 38,8 t/ha
Ošetrovaná (spolu HAKOFYT plus 37l/ha)47,2 t/ha
Rozdiel v úrode+8,4 t/ha

Hodnotenie aplikácie prípravku listovej výživy HAKOFYT plus

Celkové zvýšenie úrody v porovnaní s kontrolou o 18%, zvýšenie podielu tržných hľúz (nad 40mm o 21,6%), veľmi vyrovnané hľuzy vo veľkosti a tvare, priemerná hmotnosť tržných hľúz bola 152,8g.

Nižšia dávka N mala pozitívny vplyv na vyzretosť hľúz, kvalitu počas skladovania a konzumnú hodnotu.

Rozbor pokusného výkopu
10 trsov odrody Marabel ošetrených prípravkom HAKOFYT plus
 1. Celková hmotnosť hľúz 12kg
 2. Podiel hľúz

  a menších ako 40 mm, 234g, 9 hľúz, 1,95%

  b 40 – 45 mm, 633g, 11 hľúz, 5,27%

  c nad 45 mm, 11 133g, 67 hľúz, 92,78%

 3. Priemerná hmotnosť 87 hľúz 137,9g.

Zemiaky ošetrené Hakofytom

10 trsov odrody Marabel neošetrených prípravkom HAKOFYT plus
 1. Celková hmotnosť hľúz 10,2kg
 2. Podiel hľúz

  a menších ako 40 mm, 511g, 20 hľúz, 5%

  b 40 – 45 mm, 529g, 9 hľúz, 5,2%

  c nad 45 mm, 9160g, 65 hľúz, 89,8%

 3. Priemerná hmotnosť 94 hľúz 108,5g

Neošetrené zemiaky

mail