Príklad použitia Hakofytu B na repku, piesková duna

velkopestovatelia

APLIKÁCIA: Hybrid repky olejnej

POLOHA: Šarišské Michaľany, parcela 70 ha súbežne s cestou smer Sabinov

  • Jesenný postrek Hakofytu B 5l/ha na oziminu 7. 10. 2004, bez následného použitia retardéra.
  • Jarný postrek bol vykonaný na výrazne silný porast s výškou cca 1,6m s 15l/ha 10. 5. 2005.

Koncentrácia: 1,5% roztok bez zmáčadla

Príprava pôdy: štandardná

Iné ošetrenie: bez zmáčadla, na porast boli aplikované prípravky podľa agrotechnického plánu spolu s hnojivom.

Repka ošetrená Hakofytom

VÝSLEDKY

Parcelu zasahuje piesková duna, ktorá pokrýva plochu cca 20 ha. Na tejto ploche sú úrody každoročne výrazne nižšie, čo čiastočne skresľuje dosiahnuté výsledky.


Priemerný výnos 4,3 t/ha
Výnos na časti parcely so štandardnými pôdnymi podmienkami4,8 t/ha
Výnos na pieskovej dune3,7 t/ha

APLIKAČNÁ TABUĽKA

Príklad aplikačnej tabuľky Hakofytu na repku

 

mail