Slnečnica ošetrená Hakofytom

veľkopestovatelia

2006: vysokoolejnatá slnečnica PR 64 H 61 33q/ha, Heroic 28,9 q/ha, Treflan zapravený +Goal 1l + 1 krát Hakofyt plus 10l a 2 krát Hakofyt B po 10l vždy s fungicídom.

Slnečnica ošetrená Hakofytom

mail