Účinok Hakofytu Extra na porast jačmeňa napadnutý plesňou

velkopestovatelia-clear

Príklad použitia Hakofytu Extra v obilninách

Použitím Hakofytu extra pravidelne dosahujeme zlepšenie potravinárskych parametrov, čo je dôležité najmä u porastov určených na sladovnícke a iné potravinárske účely.

Hakofyt je možné aplikovať pri jesennom postreku ozimín. V tomto období stimuluje rast koreňového systému, zvyšuje odolnosť proti vymrznutiu, umožňuje rýchlejší nástup jarnej vegetácie.

Prípravok podporuje rast silného koreňového systému, kvalitné odnoženie, pevnosť tela rastliny, čím zvyšuje odolnosť proti poľahnutiu a proti klimatickému stresu. Po aplikácii nedochádza k stagnácii rastu. Účinné látky sú rýchlo absorbované listom, čím sa metabolizačné procesy a čerpanie živín urýchľuje. Do 7 dní po aplikácii je pozorovateľný výrazný efekt prípravku viditeľný na vzraste a kvalite porastu. Po ošetrení dochádza k rýchlemu nábehu rastu, vyrovnaniu nerovnomerností vo vývoji zapríčinených nástupom chorôb, prípadne stagnáciou na podmočených miestach.

Pri súčasnom postreku pesticídmi pomáha porastu v regenerácii. Prípravok má fungicídny účinok. Zaznamenali sme silný insekticídny účinok najmä na kohútika.

Refgenerácia porastu napadnutého plesňou po ošetrení Hakofytom

Činitele zvýrazňujúce efekt použitia Hakofytu Extra v obilninách

  • nižšie hodnoty základných živín v pôde pre jednotlivé plodiny
  • nedostatok organického hnojenia a pozberových zbytkov
  • prebytok zrážok v jarnom období spojený so splavením živín
  • nedostatok zrážok, nedostatočné čerpanie základných živín z pôdy
  • atak plesní a škodcov

JAČMEŇ

Pestovateľské výsledky: EBSON, Agricola, s.r.o., Šoporňa, 2006

Tabuľka dosiahnutých výsledkov pri rôznych verziách ošetrenia porastov

Tabuľka dosiahnutých výsledkov pri rôznych verziách ošetrenia porastov.

Aplikačná tabuľka

Príklad aplikačnej tabuľky Hakofytu na oziminy

mail