zemiaky

malo aj veľkopestovatelia

PESTOVATEĽSKÝ POKUS: Zemiaky Odroda: Marabel, hľuzy namorené proti koreňomoru ľuľkovému Použité herbicídy: Sencor 70 WP 0,50kg/ha, Pantera 2,2kg/ha postemergentne Výživa: Predplodina: obilnina (výskyt pýru) Aplikácia pevných priemyselných hnojív (dávka čistého […]