Vysvetlenie značiek

velkopestovatelia

Informácie určené hlavne poľnohospodárom a veľkopestovateľom, aplikujúcim Hakofyt na veľkých plochách, obvykle pomocou veľkoobjemových postrekovacích zariadení.

malopestovatelia
Informácie určené hlavne záhradkárom a malopestovateľom aplikujúcim Hakofyt na malých plochách, obvykle pomocou ručných postrekovačov.

malo aj veľkopestovatelia
Všeobecné informácie o určené obom horeuvedeným skupinám pestovateľov.

 

 

mail