O nás

 

HADEKO je rodinná firma založená v r. 1992 v Šarišských Michaľanoch Ing. Igorom Koziakom, inžinierom chémie s dlhoročnou praxou v oblasti technológií výroby liečiv a očkovacích látok v podniku IMUNA. Jeho bohaté skúsenosti doložené radom vynálezov a zlepšovacích návrhov boli hlavným vkladom do novej firmy.

hadeko-logo2

Hlavným zameraním firmy bolo od jej vzniku poskytovanie služieb ekologického laboratória – rozborov pitnej a odpadovej vody, prevádzkovaním čističiek odpadových vôd, taktiež analýzou pôdy a potravín. Všetky tieto aktivity predstavovali bohatý zdroj skúseností a poznatkov z oblasti chémie, mikrobiológie a ekológie. Nemenej dôležitým prínosom bolo aj oboznámenie sa s problémami našich zákazníkov – poľnohospodárov, týkajúcich sa nie len kvality vody, pôdy a vyprodukovaných plodín, ale aj s otázkami výživy rastlín a vo všeobecnosti ich pestovania. Krátky výskum v tejto oblasti odhalil atraktívne nové, zatiaľ málo rozšírené, prístupy k výžive rastlín založené na prirodzených stimulátoroch rastu. A tak sme sa v priebehu krátkej doby rozhodli využiť naše vedomosti a skúsenosti zo všetkých súvisiacich disciplín a sústrediť sa na aktivitu, ktorá sa nachádzala v ich prirodzenom prieniku – vývoju organominerálnych hnojív z prírodných materiálov.

skumavky

Prvé technologické experimenty v tejto oblasti boli založené na spracovaní biohumusu. Výsledkom bola úvodná verzia nového prírodného hnojiva Hakofyt, ktorej predaj na slovenskom trhu začal v roku 1994.

Technológia bola v priebehu rokov systematicky vylepšovaná na základe nových poznatkov v oblasti výživy rastlín čerpaných zo všetkých dostupných zdrojov: štúdiom odbornej literatúry, spoluprácou s odborníkmi zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, z Botanickej záhrady Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a s ľuďmi z pestovateľskej praxe. Výsledkom je rad hnojív, ktorý dnes úspešne konkuruje najkvalitnejším produktom na našom trhu.


Sme si plne vedomí toho, že za úspech našich produktov vďačíme predovšetkým našim zákazníkom, ktorí nám prejavili svoju dôveru. Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za Vašu dlhoročnú priazeň, a ubezpečujeme Vás, že Vaša spokojnosť je a vždy ostane naším prvým a najvyšším cieľom.


Ing. Igor Koziak - zakladateľ spoločnosti HADEKO
Ing. Igor Koziak – zakladateľ spoločnosti HADEKO
mail