Referencie

Pestovateľské výsledky

Dokumentované výsledky pestovateľských pokusov s Hakofytom na rôznych plodinách a za rôznych podmienok.


Hakofyt v odbornej literatúre

Referencie na zmienky o Hakofyte v odborných článkoch a publikáciách.

Vplyv racionalizačných prvkov pestovateľskej sústavy na výšku a kvalitu úrody zrna jačmeňa siateho jarného – diplomová práca
Autor: Urbán Szabolcs, Školiteľ: Molnárová Juliana
Hakofyt extra bol použitý pri pokusoch skúmajúcich vplyv hnojenia na kvalitu úrody rôznych druhov jačmeňa. Práca o.i. vyčísľuje ekonomický prínos hnojenia.

The influence of selected growing factors on the yield formation and technological quality of barley – článok
Autori: Juliana Molnárová, Vladimír Pačuta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Hakofyt extra bol použitý pri pokusoch skúmajúcich vplyv hnojenia na kvalitu úrody rôznych druhov jačmeňa. Výsledky preukázali pozitívny vplyv Hakofytu hlavne v suchom roku.

Influence of diferend methods of fertilization on energy production of winter barley – abstrakt
Autori: Brezina, R., Pospíšil, R., Molárová, J., Žembery, J., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Vplyv rôznych spôsobov hnojenia na produkciu energie jačmeňa siateho ozimného – v pokusoch bol použitý Hakofyt extra.

THE ROOT SYSTEM CAPACITY DEVEVLOPMENT IN RELATION TO NUTRITION AND FERTILIZATION AND TILLAGE METHODS CONCERNING THE AMOUNT OF GRAIN PRODUCTION OF SPRING BARLEY – článok
Autori: Kupecsek A., Molnárová J., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Pozitívny vplyv Hakofytu extra na úrodu jačmeňa.

Listová hnojiva HAKOFYT – rentabilní investice pěstování řepky ozimé
Autor: RNDr Aleš Kuthan, VP AGRO
Ekonomické hodnotenie účinkov Hakofytu B na úrodu repky ozimnej.


Hakofyt na internete

Stránky venované Hakofytu nájdete na stránkach kategórie “nákup”.

mail